Απλές κουβέντες

03:42
Album
Released
Song rating
8.389 4 votes 0 comments
Rate this song
Album Βόλτα
Βόλτα
8.020
Βόλτα Μπάμπης Στόκας
8.020 15 votes
Album Πουλιά της νύχτας
Πουλιά της νύχτας
N/A
Album Η αυλή των τρελών
Η αυλή των τρελών
N/A
Best songs of Μπάμπης Στόκας
Βόλτα 7.834
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Βόλτα 7.834
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Βόλτα 7.389
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Βόλτα 7.334
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Βόλτα 7.112
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Πουλιά της νύχτας N/A
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Πουλιά της νύχτας N/A
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Πουλιά της νύχτας N/A
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Πουλιά της νύχτας N/A
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Πουλιά της νύχτας N/A
Rate this song
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 comments

You must be logged in to post comment
Oops, error
  • Volume